Abstrakt måleri

Inom måleriet är det få konstinriktningar som delar upp människor i olika läger, så pass mycket som det abstrakta måleriet. Abstrakta målningar kan många gånger mer liknas vid musikaliska kompositioner än visuella avbildningar och många gånger närmast ge skenet av att vara helt slumpmässigt utförda. Men på samma sätt som det finns toner och musikteori som styr musiken, följer även den abstrakt målande konstnären en inre karta.

Följer inga uppenbara regler

Det är ofta svårt att kunna bedöma enskilda målningar som är abstrakt målade, men sett i olika serier går det för ett tränat öga att märka ofta sammanhängande sektioner som målaren velat framföra. Det är naturligtvis svårt att avgöra om en målning är “bra” eller varför enskilda målningar kostar flera miljoner, och i slutändan får nog alla betraktare avgöra vad en målning har för betydelse. Ett abstrakt måleri följer till sin natur inga uppenbara regler och har därför mycket större tolkningsfrihet, vilket uppskattas mer eller mindre beroende på vem betraktaren är. Det abstrakta måleriet är också en bra plats att börja för den som själv vill börja måla. Förutom penslar och duk behövs det ett ordentligt arbetsutrymme där fantasin kan flöda. Via byggvaruhuset Buildor kan man exempelvis beställa lämpliga delar att bygga sig en egen ateljé i trädgården.

Den mänskliga medvetandet

Bakom det abstrakta måleriet, som började i förra seklet början, finns viljan att måla för det mänskliga medvetandet snarare än ögats mer logiska seende. Några av de mer välkända målarna är Kazimir Malevitj, Vasilij Kandinskij och Francis Picabia. Abstrakt måleri har också länge varit populärt hos bland annat inredare, då de abstrakta formerna många gånger är tacksamma att möblera rum tillsammans med. Abstrakt konst fungerar nästan som arkitektur och det finns även målare som utför platsspecifika målningar där färg och form i bilden, kan samspela med rummet ytor och linjer. En abstrakt målning kan på ett nästan magiskt sätt förändra ett helt rum eller till och med en hel byggnad.

Vem avgör som är konst?

Det abstrakta måleriet har ofta haft en otacksam roll då man diskuterar vad konst är och inte är. Inom måleriet finns långa traditioner och en lång historia att ta hänsyn till. Precis som med alla former av konstverk måste man ge det lite tid och orka sätta sig in i ämnet, innan man kan ta det till sig på ett bra sätt. På nätet och på biblioteken finns många bra böcker om det abstrakta måleriet som ger en bra bakgrundsinformation till den som känner sig vilja veta mer. Förstår man varifrån det abstrakta måleriet kommer och hur det har sett ut genom åren, kommer man även att kunna se målningarna i ett mer komplex ljus. Det abstrakta måleriet erbjuder en bra motvikt mot det naturligt avbildande måleriet och viktigast är, att inget behöver utesluta det andra.

 
 
 
 
 
 
splendid