Konst, teknik och talang

art-technology-and-talentI de allra flesta konstinriktningar är tekniken fundamental. Man brukar prata om att konstens uppgift är att beröra och uppröra, men samtidigt handlar det mycket om att imponera. Ett skifte som många konstnärer har gjort, som till exempel Pablo Picasso, är att gå från att producera tavlor med tekniskt mycket imponerande kvalitet till tavlor som spränger våra föreställningar om hur verkligheten ser ut, vad konst ska vara och även försöker uppröra och påverka omvärlden, som till exempel mästerverket “Guernica” som porträtterar inbördeskrig på ett mycket tragiskt sätt.

Frågan är om Picasso hade blivit erkänd för sin konst om han inte hade “visat” först att han “kunde måla”? Frågan är hur många konstnärer som aldrig har blivit erkända för sin konst fast deras tavlor uppnår samma konstnärliga kvalitet som Picassos eller Marc Chagalls senare verk, men de har inte förmågan att göra tekniskt avancerade verk?

Frågan om konstnärlig kvalitet är inte helt självklar eller vad det skulle kunna vara. Den tekniska kvaliteten i hantverket är något som ändå kan bedömas och det verkar som att det finns en samstämmighet, åtminstone inom en viss kultur, vad som är vackert. Att bestämma om ett konstverk har en konstnärlig värdefull tanke bakom är mycket subjektivt och troligen finns det ingen samstämmighet ens mellan inbitna konstälskare.

Det ställer förstås också begreppet om talang på sin spets. En konstnärlig talang kan vara någon som har en teknisk skicklighet som det finns potential att utveckla men också någon som har en konstnärlighet men måste utveckla sin tekniska skicklighet. Den konstnärliga liksom den tekniska skickligheten går att utveckla och på konsthögskolor finns det både program som riktar sig mer mot att utveckla redan skickliga tekniska konstnärer till mer konstnärliga konstnärer, såväl som program som riktar sig mer mot att utveckla tekniken och tar in folk mer på grundval att de har en konstnärlig begivenhet. Det är förstås av värde att ha båda dessa kvaliteter för att lyckas som konstnär.

 
 
 
 
 
 
splendid